1

  من تمنا کردم که توبا من باشی و تو گفتی هرگز هرگز  پاسخی سخت و درشت و مرا غصه ی این هرگز کشت!!!!!!!!

/ 2 نظر / 16 بازدید
reihane

سلام. ...خوشحالم که اولين نفرکه برات کامنت ميزارم. به منم سر بزن. ...شاد باشی.

sahar

سرمايه های يک دل حرفهايی هست که برای نگفتن دارد.