تن نميدهم نميخواهم

اما تمام زمين در تنم ميريزد

تمام ميشوم و اسمان واروونه

رويای پرواز را

ريز

ريز

ميکند

ميبينی هوا امروز افتابی شده14.gif انگار دلش به حال من سوخته يادته برا بارون چه عزايی گرفته بودم؟17.gif حالا جدی جدی حالم بهتر شده نميدونم حس نوشتنم نيست دلم ميخواد بزنم بيرون دريا؟ دريا نه يه جای ديگه يه جای خاص تو ميشناسی؟هنوز خستگی از تنم بيرون نرفته اما امروز به خودم قول دادم که هيچی نتونه لحظه هامو ازم بگيره 13.gifميدونی دل ادمو زياد ميشکنن حتی کسايی که فکرشو نميکنی زياد تنهات ميزارن درست مواقعی که بهشون احتياج داری احتياج داری خرفات بشنون حتی اگه فقط بگن اره يا نه يا جدی همين برا ادم کلی مرهم ميدونی اونا حتی خودشونم گاهی نميفهمن که يه دلو شکوندن اون بقيه ام حتی نميفهمن که دلشون شيکسته شده 29.gifکه بعد يه مدت ميبينن هر چی دنبال دلشون ميگردن پيداش نميکنن که ای ديدی چی شد 11.gif؟ دلشون خاک ميشه خاک اون وقت که تو ميشی تنهايی تنهايی ميشه تو حالا مگه ميتونی اون ادمی که دلتو شيکسته پيدا کنی سعی ميکنی که دقيق بشی و پيداش کنی بعد يه مدت ميفهمی که ادمای زياد ی کسايی که عاشقونه دوسشون داشتی دلتو شکوندن 02.gifميری تو لحظه های گريه کردنات17.gif بازم ميبينی که جا پاهای همون ادماس با نميدونيس چی کار کنی اما هنوزم ديوونه موندی هنوزم دوسشون داری07.gif چون نميتونی بی تفاوت باشی به احساست08.gif. تو هم تو يه لحظه تصميم ميگيری که بری و بهشون بگی که عاشقشونی که بازم برات مهم نيست27.gif(هنوز ديوونه ای اخه) اونام يه مدت باهات کاری ندارن چون دل اونام يکی شکونده اما

.... 22.gif

دوباره شروع ميشه شب زنده داريهات24.gif گريه هات 17.gifپر شدنات 26.gifبا اين تفاوت اينبار ديگه هيچی نداری از دست بدی و اون وقته که وجودتو که متلاشی شده بود با خودشون ميبرن و برات يه خاطره مث وز وز مگس باقی ميزارن که تا اخر عمر اعصابتو بهم بريزه ........... يه مدتی عاقل ميشی ميشينی22.gif با خودت خلوت ميکنی اما امان از اين ادما دوباره برا خودت دوستی های جديدی ميسازی به خودت قول ميدی که ديگه دل نبندی28.gif و زندگيتو کنی يه مدتی ميگذره و تو يه دوست خوب پيدا ميکنی و ميگی که ميتونم بهش حرفامو بزنم بگم کيا دلمو شيکوندن خيال ميکنی اونم دل شکستنش عين تو به هم ميگين که همديگرو دوست دارين چون دوستای خوبی هستين

حالا خوب گوش کن ! بعد يه مدت درد میپيچه تو تنت هر چی اسپرين ميدی بالا خوب نميشه فقط وقتی باهاش هستی استو خونات اروم ميگيره32.gif

بله بلاخره اون قلب تيکه تيکه شدتم دست از سرت بر نداشته ميفهمی دوباره دل بستی بدون اينکه بخوای27.gif.... درست همن روزها يه جورايی ترکی ميکنه و تو هم ميری دنبالش که بهش بگی دوسش داری که بگی نرو

اونم ميره چی خيال کردی؟ميره بدون اينکه باشه از قبلم انگار نبود ...... حالا پاشو ميگم پاشو يه نگاه به خودت بنداز....خب؟ چی مونده ازت؟هیچی باز   زود عاشق شدی 15.gifديوونه

.......

makae me love

/ 2 نظر / 12 بازدید
پویا

خيلی قشنگه خيلی یه جورایی به ادم حال اساسی میده موفق باشي

arash

اول سلام دنيا انجوری.برای اينکه بفهمی چه جوريه بايد تحملش کنی