کاش که از نگام ميخوندی تو چشای تو ميمردم

مگر می شود آدم فقط يک بار عاشق بشود ؟عشق ابدی فقط يک حرف است....پيش می آيد که آدم خيلی خاطر کسی را بخواهد...اما...هميشه وقتی آدم فکر می کند که دلش سخت پيش يکی گرفتار است...يک دفعه٬يک جايی...می بيند که دلش...ته دلش...برای يکی ديگر هم می لرزد...اگر با وفا باشد٬دلش را خفه می کند و تا آخر عمر حسرت آن دل لرزه برايش می ماند...اگر بی وفا باشد...می لغزد و همه ی عمرش عذاب گناه بر دلش می ماند...هيچ کس حکمتش را نمی داند...حالا با خود آدم است که حسرت را بخواهد يا عذاب را...يکی را بايد انتخاب کند...فرار ندارد....

دکتر ارش حجازی

/ 2 نظر / 4 بازدید
parsa

سلام من برای اولين بار خواندم سر فرصت جواب می دم گذشته را فراموش کن حال را غنيمت شمار به آينده اميدوار باش

hamed

خدا یکی یار یکی دل یکی دلدار یکی