should I be glad to see someone's death?

براي رفيقي كه شفيق است
سلام رفيق شفيق من!آهاي با توام سلام! صدام رو ميشنوي رفيق؟ميشنوي ميدونم.رفيق شفيق من خوبي؟چرا دارم چرت و پرت ميگم؟رفيق شفيقم دستاتو بده به من ميخوام آرومت كنم.آخ كه چقد خاك نشسته رو چشماي روشنت!رفيق پاشو دستاتو بهم بده من ميتونم بلندت كنم بايست رفيق شفيق من بايست!بزن تو گوشم رفيق!بزن و بگو دوستيمو نتونستم هيچوقت بهت ثابت كنم!هي رفيق ميدونم تو به دوستي من و امثال من احتياج نداري اما ميدوني من خيلي به وجود تو يكي احتياج دارم!رفيق شفيق دستاتو بده به من!چي شده از اون دستاي گرم چي مونده .ا يخ كردي رفيق؟ميخواي بغلت كنم؟ميخواي تو دستات ها كنم ؟ميخواي بگيرمت تو بغلم و موهاتو بهم بريزم موهاي قشنگتورفيق؟بلند شو.بايست من طاقت نگاه ماتتو ندارم رفيق!رفيق مهربون من پاشو پاشو پاشو.هي خدا!چيه اون بالا نشستي با اون چوب جادووييت هر كاري دلت ميخواد ميكني هي خدا شورشو در آوردي با اين دنيات.با اين "من"
هي خدا حالا از اون بالا بيا ميخ فرو كن تو چشم من منو بنداز تو اتيش!حالا هر چي دلت ميخواد امتحان كن من كه گند زدم تو همه ي امتحانام اين يكي هم روش!
رفيق همروح من هيچ تا حالا بهت گفتم چقدر باهات راحتم؟هيچ بهت گفتم روحم كنار تو آروم ميگيره گرچه تو طغيان كني؟هيچ تا حالا تو چشمت نگاه كردم و گفتم چقدر به وجودت توي زندگيم احتياج داشتم رفيق؟هيچ گفتم دوستت دارم رفيق؟هي رفيق هيچ ميدوني پا گذاشتي رو تموم ديده ها و دونسته هام؟هيچ ميدوني؟رفيق پاشو دستاتو بده بهم !پاشو پاشو دستاي منو نميخواي؟بده به من. ببين اگه تو دستاتو بهم بدي منم چشامو ميدم بهت!چشم مشكي نميخواي؟خب اونقدر مات ميشم تا سفيد بشه، بشه رنگ روحت رفيق اونوقت دستاتو بهم ميدي؟

عزيز بي پناه من بزار تو سر رو دستام نميتونه گريه هاتو ببينه قلب تنهام بگو برات چي كار كنه قلب من شكسته؟

نزني زير قولت رفيق شفيق؟هي رفيق راني هلو دوست داري نه؟ميبيني نميتونم بگم بلد نيستم بگم مث هميشه  چرند ميگم مث هميشه عادت دارم بگم. تو ميريزي تو خودت بريز تو تن من رفيق.بريز و منو از هم بپاشون .خسته نشو خسته نشو از اين روزاي خسته دربدري تموم ميشه با اين تن شكسته.......دل ندارم سوختن و داغون شدنت ببينم نميتونم ببينم.رفيق من هميشه تو ديدن روحت كور بودم هي رفيق بد زدي تو خاكي...رفيق شفيق ولت نميكنم از دستت نميدم نميزارم بيشتر از اين بشكني نميخوام دود بشي هي رفيق اين يه دفه رو پات وايميسم!رفيق ميدونم داغون شدي ميدونم شكستي ميدونم رفتي تو كما ميدونم غرق شدي رفيق ميخوام دستاتو بگيرم تو دستم رفيق ميخوام پا به پات بيام رفيق ميخوام مث تو شفيق بشم.ميخوام حامي دستات باشم رفيق باور كن من ميتونم ميدونم دستام كوچيكه برا تو  كه اينقدر بزرگي.هي رفيق چه دير شناختمت.يهو چي شد زندگي كوفتي كه ادامه داشت هي رفيق ميخوام تو تنم سوزن فرو كنم تو نبايد زجر بكشي من نميزارم. زجرتو همه شو بده به من بخند مثل قديما.مثل قديما كه تو دستات ليلي ليلي حوضك ميكشيدم مث قديما كه ناخوناتو ميكشيدي رو دستم و من دردم ميگرفت مث قديما كه همش ميگفتم من و تو قدمون هم اندازس مث اونروز كه نصيحتم كردي مث اونموقع ها كه نوك دماغمو ميكشيدي مث اونموقع ها كه موي بلندمو دوست داشتي مث اونموقع كه من حرصم ميگرفت و ميخنديدي.بخند رفيق مث اون سال اول دبيرستان مث اون موقع كه دبير كتابخونه بهت گفت خودم ديدم آب را در ميانت گذاشتي بخند رفيق شفيق مث خنديدنت سال چهارم ابتدايي  سر صحنه هاي مخالف با شئونات اسلامي فيلم حضرت موسي و تندي قطع كردن فيلم.بخند رفيق بخند مث اون روز كه به مربي مهد گفتي عيد شما مبارك دم شما سه چارك،بخند رفيق مث اون موقع كه عروسكتو گرفته بودن و زدي تو سر دوست 3 سالت و با پشت افتاد زمين بخند رفيق شفيق بخند به گريه هام بخند رفيق باور كن خوشحال ميشم به گريه هام بخندي فقط از ته دل يه بار ديگه بخند يه بار ديگه
اهاي خدا چرا فك كردي كه من طاقت ديدن شكستن رفيق شفيقمو دارم؟هي خدا چرا چرا رفيق منو داغون كردي؟چرا خيال كردي كه بازم ميتونه الكي بخنده هي خدا چرا با اين همه من تو دلم ميگم خدا  كمكش كن نزار دود شه بخار شه.تو و فرشته هات نشستين اون بالا دارين چي كار ميكنين؟چيه اون مصلحتت چيه اون عدالتت؟هان؟بگو ديگه؟
رفيق!منو ببخش كه بازم به رسم هميشگي دوستي هاي نم گرفته ميخوام باهات همدردي كنم منو ببخش كه سرت داد كشيدم و محكومت كردم منو ببخش كه دوستيم نم گرفته است منو ببخش رفيق كه زدم اون روزا تو خاكي منو بببخش كه تنهاييهاتو ازت ندزديدم منو ببخش كه با نگاهت بي اختيار لبام ميلرزه منو ببخش كه لوس بازي در اوردم برات منو ببخش كه اونقدر خوب نبودم كه باهام حرف بزني منو ببخش كه دوست نبودم منو ببخش كه  اذيتت كردم گاهي با حرفام منو ببخش كه چنگ زدم تو دستت منو ببخش كه موهاتو خراب ميكردم منو ببخش كه دلتنگم ببخش رفيق دستامو صدامو نگاهمو اگه بهت كم دادم.رفيق شفيق بخند من منتظرم.ما منتظريم.پاشو خودم تن خاكيتو تميز ميكنم پاشو رفيق پاشو ببين ميخوام چشامو بدم بهت دارم مات ميشما!
راستي رفيق شفيق يادم رفت بگم خيلي مردي رفيق خيلي مَردي....
پ.ن:هيچوقت مخاطب اين نوشته را فاش نميكنم و هيچ توضيح ديگري براي اين پست نميدم
پ.ن2:انگار اين 15674982 را محكوم به دلتنگي كرده اند
........پ.ن3:ميخوام ناخونامو فرو كنم تو چشمام

خسته نشو

/ 16 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی

چرا نمی فهمی نمی تونم غم تو ببينم ؟؟؟

Pooria

man mokhlese shuma ham hastam !vali in jane pooria in linke yadam mire hey ! ! ! man alzaymer daram ! !

سارا

ماهی شده بود باورش تور اگه بندازن سرش ميشه عروس ماهيا شاه ماهی ميشه همسرش ماهيه باورش نبود تور اگه بندازن سرش نگاه گرم ماهيگير ميشه نگاه آخرش..... حيف اون چشما نيست؟؟؟؟؟؟

یلدا

اصلا به فکر آدمای کور نيسی! فونت سفيد يا زمينه سياه در حال حرکت اونم به اين ريزی هيچ فکر کردی ممکنه کسی چشماش آستيک مات باشه؟!

rahil

سلام يلدا..حوبی عزيز؟ به خدا شرمندم..باور کن چند بار خواستم بهت نظر بدم اما نشد.شانس نداشتم از بچگی! تو خوبی؟ چی کارا می کنی؟ خوشحالم که کنار اومدی.جدی می گم..اون پستتو که حوندم خيلی خوشحال شدم.اميدوارم ديگه تو زندگيت رنگ غم نبينی.مانيتورم هنوز خرابه! هی ميسوزه!! ميام دوباره رو سرت خراب ميشم! خيلی دلم تنگيده ها..حالا تا ببينيم چی ميشه... بازم ميام پيشت و اگه شد نطرم ميدم..هميشه مطالبتو می خونم..مطمئن باش... فغلا آبجی.... خوبه من!

عرفان

بابا راحيل کيه! من عرفان بودم! امان از کافی نت!

ابراهيم

سلام وقت کردی يه سری هم به من بزن

محسن

قالب خيلی زيبايی داری مطالبتم پر محتواست غلط ديکته ای هم نداری موفق باشی انورا هم بيا وبلاگمونو ميگما

taravat

salam bloge jalebi darin mikhastam bedoonam chetor mishe ba((elnaz))tamas begiram