بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر

بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر

بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر

بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر

...

/ 3 نظر / 24 بازدید
بابک

نمی گذره، نمی گذره! حیف اینجا نمی تونم فونتمو درشت تر کنم. سر بزن بهم دوست قدیمی.

محمدعرفان

بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر...

محمدعرفان

بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر...