بن بست

همینطور نشسته بودم چند ساعتی

یکسره و بی وقفه و دو چشمی خیره به جلو

یعنی بغض داشتم خدایا ها!

یعنی آنقدر میسوزاند گلوم را که خون می آمد چشم هام

و دلم هق هق میخواست

بعد نق زدم یک دفعه ای

نشسته بودم  مالیده بودم سایه گلبهی را به چشم هام

مداد کشیده بودم روش را

بعد آمدم کنار پنجره ایستادم

یک جور بدی خالی شدم

پاهام را کوبیدم زمین

بهانه گیری ام آمد

چانه لرزه داشتم

که هی خواستم جمع کنم لبم را نشد

که هی خواستم اشک نریزانم نشد

که هیچوقت خدا اینطور مستاصل و بیچاره نبودم

آمده بود موهام را نوازش میکرد مریم

 و فحش میداد که چه پر پشت ن موهات

چشم هام قهر بودند با همه

بعد بالشم را زدم زیر گلوم

که بغ ها آرام بگیرند بخوابند

و هق هقم گرفت

نفس نمی آمد و هر چه بود اشک بود

و هزار بار دستم را میکشیدم روی جمله ی "امروز دلم گرفته بود مثل روزای بارونی"

احساس میکردم چقدر همه چیز زیاد بوده و چقدر خسته ام...

من چقدر بچه شد ه ام وسط این زنانگی ..

 

/ 23 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بابک

سلام یلدا. منو یادته؟ کافه چکشم. به یاد قذیما گفتم سری به رفقای وبلاگیم بزنم و چقدر خوشحالم که تو توی این روزگار تنبلی بچه های قدیمی هنوز آپ می کنی. مثل همیشه جزو معدود بلاگایی هستی که می خونم. من هم دیریست خستگی تم. راستی این آهنگ mon amor ت کشت ما را! برام دعا کن مشکلاتک حل بشه و بتونم بازم بچه ها رو به یه طنز تو کافه پکش مهمون کنم. ایرانی باشی [لبخند]

بابک

سلام یلدا. منو یادته؟ کافه چکشم. به یاد قذیما گفتم سری به رفقای وبلاگیم بزنم و چقدر خوشحالم که تو توی این روزگار تنبلی بچه های قدیمی هنوز آپ می کنی. مثل همیشه جزو معدود بلاگایی هستی که می خونم. من هم دیریست خستگی تم. راستی این آهنگ mon amor ت کشت ما را! برام دعا کن مشکلاتک حل بشه و بتونم بازم بچه ها رو به یه طنز تو کافه پکش مهمون کنم. ایرانی باشی [لبخند]

ادم برفی

جار.... صدای سقوط از یک سقف مشروب خورده ...........

خاطرات سوتر وومن

سلام سيلام سولام سالام با يكي ديگه از خاطره هاي خنده دارم به روز شدم

مایا

اوه...چقد قلمت شبیه به ورونیک خودمان است... نمی دانم چرا ما دخترها دردهای مشترک داریم...

مانی موقتی

سلام... یلدای خوب با سریال تکراری به روزم[گل]

لی لی

[راک]سلام یلدا جون باحال مینویسی چقدر دلم واسه این حرفا تنگ شده بود

همه

سلم بر همگی حالتون خاشه؟[راک]

همه

یلدا .یلدا من اولین بارمه وارد شدم من داد زدم سلام ولی....... دوست دارم باهات اشنا بشم

همه

یادمان باشد شاید شبی آنچنان ارام گرفتیم که دیدار صبح فردا ممکن نشود، پس به امید فرداها محبتمان را ذخیره نکنیم.....[خنثی]