زندگی همیشه هست

شب است. نشسته ام. ویتنی هوستون میخواند و زندگی... آه زندگی چقدر جریان دارد.

من جریان دارم. من تمام میشوم زندگی اما نه... زندگی جریان دارد. حتی وقتی بمیرم زندگی هست. زندگی همیشه هست.

/ 1 نظر / 36 بازدید
یاسمن

چقدر خوبه که بازم مینویسی[ماچ]