نه از دور و نه از نزديک تو از خواب امدی ای عشق....

ای پرنده مهاجر ای پر از شهوت رفتن فاصله قد يه دنياس بين دنيای تو تا من

دلم برا خيلی ها تنگ شده.خ.دمو گم کردم خيلی گيجم  اينا حرفايی که شايد هزار بار به خودم ميگم تو يه روز يه سری دغدغه که نميدونی بايد چه کارش کنی (يه شايدم هيچ راهی نداری و بايد فراموشش کنی)با خودم ميگم اين وبلاگ نويسی که دردی دوا نميکنه هيچکی نيست واقعا هميشه منتظر حرفام باشه هيچکی نيست که...حوصله نق زدن ندارم.....

دلم گرفته دلم عجيب گرفته هيچی توم نيست يا شايدم زيادی پرم .يه نفس عميق ميکشم و پرتر ميشم انگار ۱ حوصله هيچی ندارم تنهام بزار ديووووووووووووونه!اگر تنهاترين تنها هم شوم باز هم خدا هست اوست كه جانشين همه ي تهاييهاست

/ 2 نظر / 5 بازدید
arash

من منظورم از اينکه تو وب لاگم گفتم ارش منتظر اين بود که هميشه منتظر حرفاتون وشاهکاراتون هستم چون اون وب لاگ شماست.

ali reza

این متنت منو لرزوند ؟ خدایش