کاش برگا از درخت خسته نشن........

پاييز اومده يه پاييز نا شناخته  يه پاييز غير منتظره توی يه عالمه دلتنگی دمکرده پلاسيده پاييز اومده تو نيومدی پاييز بهم سلام کرده تو اما هنوز هم که هنوزه ساکتی پاييز شروع شده بدون نگاه تو بدون حس کردن حتی يه ذره از لبخندت پاييز اومده و من هنوز يه تشنه تابستونيم اره پاييز اومده.....پاييز ذوست ندارم .ديگه ندارم

يه جوريم يه احساس بودن و نبودن يه احساس غرق شدگی که هيشکی نباشه دستاتو بگيره و هی به پات گره بخوره و تو رو بيشتر تو خودش حل کنه من اين روزها با کلی  غروب قاطی شدم با کلی جاده که نميخواد کسی توش پا بذاره انگار اخ اين روزها هميشه يه چيزی ته دلم سنگينی ميکنه اونقدر سنگينه که نميتونم سرمو بلند کنم و ببينمت اينو ميدونی دلم برات تنگ شده؟و اگه تو بخوای منم باور ميکنم که تو يه جورايی تو دنيام بدجوری خودمونی ميشی اره پاييزم  اومده ..........

هميشه دلم ميخواد تو چشمای کسايی که دوسشون دارم نگاه کنم يه جوری ارامش داره برام ميدونم خوب نيس زل زدن اما من که بهت گفته بودم تب زل زدن گرفتم  و اب شدن از  نگاه ازم چيزی  نمونده اما که اب شم.......

چه زود پاييز اومد دلم برای روزهای تابستونی بودنت بدجوری تنگ شده برای سلامات برای بودنت خنديدنت برای شبيه من بودنت عجيب بودنت درگير مسائل بودنت دلم برای خود خودت تنگ شده هميشگی من........ پاييز کاش نميومد اره اره برگا از درخت خسته ميشن وگرنه پاييز بهونس............

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
آرش

پاييز و به خاطر نزديک شدن به بهار (اومدن عشق)دوست داشته باش .اميدوارم اونی که رفته با بهار بياد نه با پاييز. باز هم مثل هميشه زيباوقشنگ ودلنشين

عرفان

ای ول عنوان بلاگ! نه خوبه! ترشی نخوری شاید آبیاران گیاهان در یازی قبول شی خدایی!