خاليم

هيچ حسی توم نيست که بخوام بگم همين!

همين همين همين همين

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
arash

اين خودش يه حس که هیچ حسی نداری.کلی معنی داره این نوشتت .عالیه.آرش منتظر

Milad

خيلی هس تو دلم هست ولی ميگم : همين ..