.....................

اما خيلی دير دونستم تو فقط عروسکی

کور و کر بازيچه باد مث يه بادبادکی

دل سپردن به عروسک منو گم کرد تو خودم

تو رو خيلی دير شناختم وقتی که تموم شدم.......................

پ.ن:از نگاه های هيز و لخت باد بدم مياد وقتی احساس عشق ميکنه............شونه هاتو دوست دارم برای همه چیز

/ 8 نظر / 14 بازدید
mahtab

سلام.وبلاگ زيبايی داری.نوشته هات دلنشين و قشنگ ان.نمی دونم شايد چون يه جورايی با هم همدرديم شايدم..درد نيست؛فقط هر دو با احساسيم!موفق باشی دلت خواست يه سرکی هم به وبلاگ من بزن!بای!

تنها

عروسک از اول عروسک بود عشق برای عروسک پوشاليست عروسک فقط ميتواند ببيند فقط ميتواند بشنود ولی نميتواند حرف بزند عروسک هم عاشق ميشود ولی بدون زبان و آنگاه در عشق خود ميميرد عشق تو به عروسک وهم بود

تنها

بدتر از مرگ است آن دردی که باز زندگی ميخندد و ما نيستيم

sahar

جدا !!! گاهی آدم از همه چيز متنفر ميشه !!!

عرفان

من که هنو ز درکت نکردم..مگه نميگی عشقو فراموش کردی و فقط دوستيه..پس نوشته هات چرا اينجوريه؟ بابا بيخيال...تو که هر روز ميبينيش پس اين غصه ها چيه؟ نميفهمم!! شايد من نفهمم! موفق باشی خواهری.

عرفان

می رم تو اون بلاگت..يلدای غمگين نمی خوام...

arash

سلام يلدا خانوم.عروسکا فقط برای بازين يه روز ميشه ميبينيم ديگه نميتونيم با اونا بازی کنيم ولی تا الان اونا با ما بازی ميکردن و فقط برای اين بودن که ما بدونيم بچه ايم .يه روز خسته ميشيم نه از عروسک از سادگی و بچه بودن تازه درک ميکنيم بزرگ شديم عروسک فقط عروسکه.موفق باشی.آرش منتظر