اگه دستات مال من بود ... جون به دستات می سپردم

اکنون زمان زمان رفتن است و بعد از اينهمه سال هنوز فرصتی نيافتم که دل ببندم15.gif

ادم دل نبنده هيچوقت بهترين کاريه که تو اين دنيای گند ميتونه بکنه12.gif26.gif

~~~~~~~~~~~~~~~~***********************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
ye nafar

واقعا دل نبند که هيچ فايده ای نداره جز اينکه خودتو داغون ميکنی